Club Extra

Club Extra is er voor kinderen die (nog) geen aansluiting hebben gevonden bij een sportverenging. Het doel van Club Extra is het plezier in bewegen en de sport te (her)ontdekken. Daarnaast zorgt Club Extra voor een betere doorstroom naar een sportvereniging.

Club Extra is bedoeld voor alle leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs die geen lid zijn van een sportclub om welke reden dan ook. Club Extra richt zich op de breedmotorische ontwikkeling van het kind waarbij plezier in bewegen centraal staat.

Club Extra is een landelijke organisatie, waarbij meer dan 70 gemeenten zijn aangesloten.

Kenmerken Club Extra

 • Kleine groepen
 • Deskundige begeleiding
 • De activiteiten worden herhaald
 • Tijdelijk lidmaatschap (na maximaal twee jaar stromen de kinderen door naar een sportvereniging)

Aanbod

 • Club Extra Noord: Gymzaal Ravelijn 380
  Maandagmiddag 15:30 - 16:30 uur
  Lesgever: Sanne van Iperen

   
 • Club Extra Oost: Gymzaal Glazeniershorst 406 
  Donderdagmiddag 15.30-16.30 uur
  Lesgever: Merel ter Haar
   
 • Club Extra Zuid: Gymzaal Mangaanstraat 
  Dinsdag middag 15.30 - 16.30
  Lesgever: Christiaan Wesche
   
 • Club Extra West: Gymzaal Morinistraat 4 (gaat starten bij voldoende aanmeldingen)
  Vrijdagmiddag 15:30 - 16:30 uur
  Lesgever: nader te bepalen

Gratis proefles

Wil je meedoen aan een proefles? Je kunt iedere les instromen en je hiervoor aanmelden bij Remke Halma!

Kosten

De kosten zijn € 92,00 per schooljaar, stroomt je kind in na 1 februari 2021 dan zijn de kosten € 46,00 tot het einde van het schooljaar.

Aanmelden