Club Extra

Club Extra is er voor kinderen die (nog) geen aansluiting hebben gevonden bij een reguliere sportverenging. Het doel van Club Extra is om het plezier in het bewegen en de sport te (her)ontdekken. Het "vangnet Club Extra" zorgt vaak voor een betere doorstroom naar een sportvereniging. Club Extra is bedoeld voor alle leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs die geen lid zijn van een sportclub om welke reden dan ook. We leren je kind weer met plezier te bewegen en hoe hij of zij makkelijk kan aansluiten bij een sportvereniging of jeugdsportinstuif. Club Extra is een landelijke organisatie, waarbij meer dan 70 gemeenten zijn aangesloten.

Kenmerken Club Extra

 • Kleinere groepen
 • De activiteiten worden herhaald
 • De haalbaarheid van een activiteit staat centraal
 • De lessen zijn veilig en uitdagend
 • De begeleiders zijn gekwalificeerd
 • Tijdelijk lidmaatschap (na maximaal twee jaar stromen de kinderen door naar een sportvereniging)

Aanbod

 • Club Extra Oost: Gymzaal Eekschillersdreef 1
  Maandagmiddag 15.30-16.30 uur
  Lesgever: Bart Terwisscha
   
 • Club Extra Noord: Gymzaal Ravelijn 380
  Maandagmiddag 15:30 - 16:30 uur
  Lesgever: Christiaan Wesche
   
 • Club Extra West: Gymzaal Jupiterlaan 44
  Donderdagmiddag 15:30 - 16:30 uur
  Lesgever: Remke Halma

Gratis proefles

Alle kinderen die worden aangemeld volgen eerst een proefles. De aanmelding is dus vrijblijvend, mocht je ervoor kiezen na de proefles om de aanmelding van je kind definitief te maken dan wordt gedaan via een machtigingsformulier. Denk bij het invullen van de vragen via onderstaande aanmeldknop aan beweegsituaties in de gymles, op het schoolplein, in de klas of bij de sportvereniging. Het kan handig zijn om hulp te vragen aan de groepsleerkracht of fysiotherapeut bij het beantwoorden van de vragen.

Kosten

De kosten zijn € 92,00 per schooljaar, stroomt je kind in na 1 februari 2020 dan zijn de kosten € 46,00 tot het einde van het schooljaar.

Aanmelden