Sport Mix

Sport Mix is een sportclub voor kinderen van 6 t/m 18 jaar die op cluster 3 scholen zitten (speciaal onderwijs). Het doel van Sport Mix is om de deelnemende kinderen met plezier en zelfvertrouwen te laten sporten en bewegen. Sport Mix is bedoeld voor kinderen die behoefte hebben aan veiligheid, structuur en individuele aandacht. Wekelijks wordt er een gevarieerd programma aangeboden van sport- en beweegactiviteiten. Sport Mix is een initiatief van de afdeling Sportstimulering van Accres in samenwerking met de scholen van de Onderwijsspecialisten.

Kenmerken Sport Mix

 • Veel individuele begeleiding
 • Wekelijkse les van 60 minuten
 • De lessen zijn veilig en uitdagend
 • Plezier en haalbaarheid staan voorop
 • De begeleiders zijn gekwalificeerd
 • Kinderen kunnen lid blijven van Sport Mix en eventueel doorstromen naar een vereniging
   

Aanbod

 • Gymzaal Citroenvlinder II (Kristal) te Apeldoorn
 • Woensdagmiddag van 14.15 - 15.15 uur
 • Lesgever: Nader te bepalen
 • Start: Nader te bepalen

Alle kinderen die worden aangemeld volgen eerst een proefles. De aanmelding is dus vrijblijvend, mocht je ervoor kiezen na de proefles om de aanmelding van je kind definitief te maken dan wordt gedaan via een machtigingsformulier.

Kosten

De kosten voor Sport Mix zijn € 92,00 per schooljaar, stroomt je kind na 1 februari in dan zijn de kosten € 46,00 tot het eind van het schooljaar.

Aanmelden