Brede school instuif Zuid

In het kader van de Brede school Zuid gaan we op dinsdag 25 oktober voor het 13e  jaar van start met het project: “Sport en spel rondom de school”, ofwel de brede school instuif

Met ondersteuning van studenten van een scholengemeenschap “sportroute”, worden er iedere dinsdagmiddag sport en spelactiviteiten georganiseerd voor leerlingen van de basisscholen Meester Lugtmeijerschool, De Fakkel en Koningin Emmaschool. De activiteit loopt van 25 oktober 2016 t/m 28 maart 2017. In de kerstvakantie is er geen instuif maar in de herfst- en voorjaarsvakantie bieden we een aangepast programma aan op andere tijden en locaties.

Kinderen uit de groepen 3, 4 en 5  

Locatie: gymzaal Groenlingweg
Dinsdag 25 oktober van 15:45 -16:45 uur, groep 3 t/m 5 en 16:45 -17:45 uur, groep 6 t/m 8

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8

Locatie: gymzaal Groenlingweg
Dinsdag 25 oktober van 16.30 - 17.30 uur

Hoe kunnen kinderen mee doen?

Het gehele jaar door kun je deelnemen en inschrijven. Dit behoeft niet alleen aan het begin van de instuifperiode, instappen is altijd mogelijk, ook met een vriendje of vriendinnetje die verbonden is aan de brede school. Inschrijven doe je door onderstaand formulier in te vullen.

Wat gaan we allemaal doen?

Er worden activiteiten georganiseerd in de gymzaal door studenten Sport die gecoördineerd worden door beweegcoaches van Accres. We proberen een zo breed mogelijk aanbod te bieden met sporten zoals badminton, volleybal, voetbal, tikspelen, estafettevormen, klimmen/klauteren en turnen. Inbreng vanuit de leerlingen is natuurlijk van harte welkom. De laatste activiteit voor de vakanties is altijd weer net iets anders met een leuke verrassing.

Verantwoordelijkheid

De activiteit staat onder leiding van de beweegcoach van Accres in samenwerking met de betrokken basisscholen en onder de vlag van de Brede school zuid in Apeldoorn. Als u met uw kind afspreekt dat het tot het einde van de activiteit moet blijven en u hem of haar dan komt halen is er niets aan de hand. Op het moment dat uw zoon of dochter zonder zich af te melden eerder weg gaat naar huis, kunnen wij daar geen controle meer op hebben en ligt  de verantwoordelijkheid bij de ouders en of begeleiders.

Meer informatie

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met beweegcoach Harry Rutgers via hrutgers@accres.nl of 06 11 71 75 39.