Cool 2B Fit

Cool 2B Fit is een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders/ verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder.

Het programma heeft vier pijlers:

  • betrokkenheid van ouders
  • beweging/ sport
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering

In Apeldoorn wordt het programma aangeboden in de wijken Ossenveld- Woudhuis en Orden. De huisartsen, kinderfysiotherapeuten, diëtisten en de GZ-psycholoog van het Medisch Centrum de Linie hebben het Cool 2B Fit programma opgezet samen met de gemeente (JOGG- Jongeren Op Gezond Gewicht) en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezondheid).

Meer informatie over het programma Cool 2B Fit: www.cool2bfit.nl.

Programma

Er is een programma voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar. Beide programma's duren in totaal anderhalf jaar en bestaan uit drie verschillende fasen.

Fase 1

De intensieve fase (6 maanden)

Fase 2

De sportfase (6 maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten.

Fase 3

De follow-up fase met coach online. Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. (6 maanden).

Bootcamp

Voor wie nog geen leuke sport heeft kunnen vinden, is er een bootcampclub opgericht. Zo kan er ook zonder keuze gewoon door gesport worden. De lessen worden verzorgd door bootcamptrainer Jan Willem van der Scheur van Visitsports.

Doelgroep: kinderen van 8 t/m 14 jaar
Tijd: zaterdag 9.30 tot 10.30 uur
Startlocatie: Sportschool Jetts (Linie 500-514 )
Kosten: € 10,- per maand
Aanmelden: jwscheur@kpnmail.nl