Educatie

Lesgeefmogelijkheden uitbreiden of een eigen lesniveau verhogen? Dát lukt groepsleerkrachten in het primair onderwijs als zij deelnemen aan de themagerichte bijscholing. Speciaal voor leerkrachten van basisscholen in Apeldoorn is er namelijk de praktijkcursus. Sportstimulering organiseert meestal twee keer per jaar bijscholingsbijeenkomsten. Elke cursus heeft een ander thema. Bijvoorbeeld over buitengymles, zaalatletiek, tikspelen in de gymles en nog veel meer. Scholen kunnen zelf ook thema's bijdragen.

  • De scholing bestaat uit twee tot drie lessen
  • De praktijk krijgt alle voorrang
  • Bij iedere cursus hoort een cursusmap

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bewegingsconsulent van Sportstimulering, Frank Hofland (fhofland@accres.nl of tel.nr: 055 527 05 28)

Sportbibliotheek:
Voor iedereen die betrokken of werkzaam is in het bewegingsonderwijs biedt Sportstimulering een sportbibliotheek. Een ruime collectie boeken, tijdschriften en video’s over bewegingsonderwijs en sport. Je kunt gratis gebruik maken van de bibliotheek. Voor meer informatie over het lenen van materiaal kun je contact opnemen met Frank Hofland.