Koningsspelen

Vrijdag 17 april vinden de landelijke Koningsspelen plaats. De afdeling Sportstimulering ondersteunt de Koningsspelen in Apeldoorn om zoveel mogelijk basisschoolkinderen in beweging te krijgen en om een gezonde leefstijl te stimuleren! Doet jullie school dit jaar ook mee?

Sport- en Beweegfestijn op het Marktplein

Dit jaar wordt er op het Marktplein in Apeldoorn een Sport- en Beweegfestijn georganiseerd! Dit evenement is voor basisschoolkinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Het evenement start in het gemeentehuis met een gezond ontbijt voor de deelnemende kinderen. Na het ontbijt gaan alle kinderen naar buiten en vindt er een centrale opening plaats onder leiding van de Buurtsportcoaches. Tijdens de opening verzorgt WensinkDanceMasters de warming-up en de Koningsspelendans! Het Sport- en Beweegfestijn wordt door een special guest geopend. Het Marktplein wordt opgedeeld in vier vakken waar de sport- en beweegactiviteiten aan vier verschillende thema’s worden gekoppeld. De activiteiten worden begeleidt in samenwerking met de Sport- en Beweegopleiding van het Aventus. Het Sport- en Beweegfestijn wordt in de ochtend en de middag georganiseerd. Het ochtendprogramma is inmiddels VOL 11.30 en het middagprogramma is van 12.00 tot 14.30. Bij het middag programma starten we met een lunch i.p.v. een ontbijt. Tijdens de activiteiten wordt er voor water en een gezond tussendoortje gezorgd. Basisscholen uit de gemeente Apeldoorn kunnen zich gratis aanmelden via de website van Sportstimulering!

Konings Challenge 55

Misschien kent u het wel, de spelen “jachtseizoen” en/of “Crazy 88”? Dit zijn teamspelen waarin je moet samenwerken, bewegen, opdrachten uit moet voeren in de omgeving en het team legt alles vast met de telefoon. Voor de Koningsspelen 2020 heeft Accres afdeling Sportstimulering voor de groepen 6, 7 en 8 hier een mix van gemaakt en we noemen het spel  ``Konings Challenge 55``. Het is een uitdagend spel wat uitstekend aansluit bij de doelgroep. Kinderen kunnen legaal gebruik maken van de mobiele telefoon, hebben uitdaging, zijn in beweging, voeren opdrachten uit en verkennen op een creatieve manier de wijk. Het spel bestaat uit 55 opdrachten en wordt uitgevoerd in groepen van 8 a 10 deelnemers. Van iedere opdracht wordt een foto/filmpje gemaakt als bewijslast bij terugkomst op school. Voor elke opdracht zijn punten te verdienen en hier komt een totaal score uit. De school beslist zelf of er begeleiding meegaat met de groepen. De Challenge vindt plaats maximaal 3 km rondom de school. Challenge duur: +/- 1 ½ uur. Basisscholen uit de gemeente Apeldoorn kunnen zich gratis aanmelden via de website van Sportstimulering!

Draaiboeken

De afgelopen drie jaar heeft de afdeling Sportstimulering het “Koningsspelenpakket” aangeboden. Dit pakket bestaat uit een volledig uitgewerkt draaiboek voor de Koningsspelen geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Het draaiboek is in die drie jaar steeds vernieuwd en ter ondersteuning van de organisatie van de Koningsspelen aangeboden. Het draaiboek wordt niet verder ontwikkeld, maar kan nog wel via de website van Sportstimulering worden afgenomen.

Voor meer informatie en een persoonlijke toelichting kunt u contact opnemen met Rico de Boer via rdeboer@accres.nl.

Uiterste inschrijfdatum: 31 januari