Mensen met een beperking

Het is belangrijk dat iedereen kan sporten, ook mensen met een beperking. Want sporten is niet alleen gezond, maar ook leuk om te doen! Aangepast Sporten is er voor iedereen met een beperking. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele, chronische, meervoudige en psychische beperking, niet aangeboren hersenletsel, gedragsproblematiek of stoornis binnen het autismespectrum. Er zijn steeds meer mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Dit kan in teamverband of individueel, op topsportniveau of recreatief, voor jong en oud. Het sporten kan een onderdeel zijn van de reguliere sport of worden aangepast aan de beperking. Bekijk meer informatie op de pagina van Uniek Sporten.