Voor Sportverenigingen

Sportverenigingen zijn een vitaal onderdeel van het sport- en beweegaanbod in de gemeente Apeldoorn. Meerder partijen bieden op verschillende terreinen ondersteuning aan sportverenigingen. Sportstimulering organiseerst in samenwerking met sportverenigingen sportorrientatie, zoals Sport van de Maand, clinics in de buurt/wijk of de scholentour en kan ondersteunen bij vragen over verantwoord/veilig aanbieden van sport en bewegen. Verenigingsondersteuning biedt ondersteuning op allerhande vragen die leven binnen de vereniging, bij vrijwilligers en in het sport- en beweegveld. Apeldoorn Pakt Aan helpt verenigingen bij het werven van vrijwilligers en biedt deskundigheidsbevordering via de Vrijwilligersacademie en Bestuurdersacademie. De Sportraad behartigd de belangen van de sport(verenigingen) en de gemeente Apeldoorn ondersteunt verenigingen met de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur.