Sportraad

De Sportraad Apeldoorn (VSA) is een overkoepelend orgaan van in de gemeente Apeldoorn gevestigde sportverenigingen. De werkzaamheden van de Sportraad richten zich vooral op:

  • Het verlenen van begeleiding en ondersteuning van haar leden in de ruime zin van het woord.
  • De bevordering van de sport in Apeldoorn in al haar verschijningsvormen.
  • De stimulering van de sportdeelname in Apeldoorn.

Ga via onderstaande link naar de website van de Sportraad.