Trainersbegeleiding

De rol van trainers en coaches is cruciaal. Vaak trainen of coachen ze jonge kinderen, waardoor ze bewust en onbewust een belangrijke rol vervullen in hun opvoeding en ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat trainers en coaches een belangrijke reden zijn voor sporters om af te haken. Voor sportverenigingen is het daarom om te investeren in de trainers en coaches, zodat sporters met veel plezier en veilig bij de vereniging kunnen sporten.

Veel trainers en coaches (90%) zijn niet opgeleid, 60% ervaart onvoldoende begeleiding en bijna 40% voelt zich niet capabel om de sporters te begeleiden. Een oplossing hiervoor is Trainersbegeleiding en/of Clubkadercoaching

Trainersbegeleiding

De trainersbegeleider begeleidt de trainers en coaches binnen de vereniging; in de praktijk, tijdens een training of wedstrijd. De trainers en coaches krijgen van de trainersbegeleider coaching op met name pedagogische en didactische aspecten van het geven van training en begeleiden van wedstrijden. Trainers en coaches leren zo wat goed gaat en wat beter kan met als resultaat dat trainers en coaches meer voldoening halen uit hun rol. De sporter kan zich hierdoor met meer plezier ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied (Bron: Sportplezier). 

Vijf voordelen van trainersbegeleiding
Sportplezier benoemt vijf voordelen van trainersbegeleiding:

  1. Trainers blijven zich ontwikkelen.
  2. Betere training voor sporters.
  3. Meer plezier voor trainers en sporters.
  4. Trainers blijven langer bij de club.
  5. Ouders en sporters waarderen de club nóg meer.

Starten met trainersbegeleiding?
Om te beginnen met een trainersbegeleider heeft Sportplezier een boel handige informatie over trainersbegeleiding. Hieronder staan een drietal links die het starten met trainersbegeleiding vergemakkelijken:

Een andere mogelijkheid is om hiervoor de Clubkadercoach in te zetten.

Clubkadercoaching

Steeds meer verenigingen zien de meerwaarde van de trainersbegeleider. Maar hoe werkt dat precies, waar en hoe begin je? Hoe zorg je ervoor dat het opleiden en begeleiden van trainers en coaches bij de vereniging een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen. "Een clubkadercoach is een buurtsportcoach die zich inzet bij het opzetten, uitvoeren en inbedden van trainersbegeleiding op de club. Het is dus een professional met een pedagogische achtergrond.” (Roel van de Weide, projectleider NOC*NSF).

Het team van Sportstimulering bestaat voor het overgrote deel uit pedagogsich en didactisch opgeleide medewerkers die als vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de klas staan of als beweegcoach verbonden zijn aan een Apeldoornse wijk en de dorpen. Deze collega's staan de verenigingen graag bij om hun expertise te delen met de sportverenigingen en te helpen bij het 'normaal maken' van trainersbegeleiding.

Wilt u meer informatie over Clubkadercoaching?
Neem dan contact met ons op via de contactpagina of neem contact op met ons aanspreekpunt Harry Rutgers.