Verenigingsondersteuners

De verenigingsondersteuners Sport bieden sportverenigingen (en andere sport- en beweegaanbieders aangestuurd door vrijwilligers) ondersteuning op allerhande vragen die leven binnen de vereniging, bij vrijwilligers en in het sport- en beweegveld. Voorbeelden hiervan zijn vragen over vrijwilligers- en betrokkenheidsbeleid, deskundigheidbevordering, aanvragen van subsidies, wet- en regelgeving en maatschappelijke betrokkenheid.

Meer informatie en/of ondersteuning? 

Neem contact op met:

Rico de Boer
Verenigingsondersteuner Sport
06 5581 0311
rdeboer@accres.nl

‘Ik zet mij in voor de maatschappelijke waarde van sport zodat sportverenigingen nu, maar ook in de toekomst sport- en beweegactiviteiten aan kunnen blijven bieden’

 

 

 


Tjeerd Lemstra

Verenigingsondersteuner Sport & Welzijn
06 5045 8365
t.lemstra@stimenz.nl


"Stimuleren en faciliteren van sport en bewegen met als gevolg een fysieke, persoonlijke en sociale winst, daar maak ik mij sterk voor!"

 

Verenigingen kunnen op verschillende terreinen worden ondersteund. Hieronder een aantal voorbeelden. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Stelt u dus gerust uw ondersteuningsvraag, dan gaan we daarover graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen via bovenstaande contactgegevens of via de contactpagina.

Procesbegeleiding

Sportverenigingen spelen vaak in op veranderende omstandigheden. Het kan daarbij nuttig zijn om dat proces door een onafhankelijk persoon te laten begeleiden. De verenigingsondersteuners helpen graag bij het komen tot een gedragen proces.

Financieel

De verenigingsondersteuners helpen de sportvereniging bij het proces van het aanvragen van subsidies, fondsen en crowdfunding. Van planontwikkeling naar subsidieaanvraag en implementatie.

De vitale sportvereniging

Voor sportverenigingen is het belangrijk om de basis op orde te hebben. Daar ondersteunen wij de sportvereniging bij, zodat ze toekomstbestendig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door ondersteuning van het bestuur. Als leidraad gebruiken we hiervoor de 4 inzichten voor sportbestuurders en sturen op verenigen.

Creatieve denksessies

"Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had". Bij sportverenigingen is het vaak lastig om een verandering in denken en doen door te voeren en dingen anders te gaan doen. Wij begeleiden creatieve denksessies aan de hand van de methode van Start2Create.

Open Club

Een open sportvereniging speelt in op maatschappelijke trends, hetgeen bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. De verenigingsondersteuners helpen graag bij het proces naar een 'open club'. Denk hierbij aan gastvrijheid, inspelen op de behoefte van de buurt en de wijk en het verbinden met partners die hieraan bijdragen.

Accommodatiesupport

De accommodatie is een belangrijke basis van de vereniging. Wij helpen graag bij het verwezenlijken van accommodatiewensen. Hiervoor maken we gebruik van onze kennis over financieringmogelijkheden en netwerk bij de Sportraad en gemeente.

Gezondere sportomgeving

Steeds meer verenigingen vinden het belangrijk dat hun leden kunnen sporten in een gezonde sportomgeving. Wij ondersteunen bij het proces naar een gezondere sportkantine, rookvrije accommodaties en een goed alcoholbeleid. We helpen u graag bij het Scoren met gezondere keuzes.

Aangepast sporten

In Apeldoorn zien we graag dat iedereen kan sporten en bewegen. Voor de mensen met een beperking hebben we het loket Uniek Sporten. Danny Bekkers, contactpersoon sporten met een beperking, helpt u hier graag bij.

 

Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur zorgt voor meer plezier en veiligheid bij de vereniging. Een vertrouwenspersoon op de club, trainersbegeleiding of clubkadercoaching? Wij helpen u graag verder!

Hieronder staan een aantal producten die mogelijk aansluiten bij uw ondersteuningsvraag. Voor alle andere vragen, neemt u gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens of via het contactformulier.