Weerbaarheid

Wil jij je zelfvertrouwen verbeteren, beter nee leren zeggen en je eigen grenzen leren kennen? Schrijf je dan in voor een van onze weerbaarheidstrainingen! Sprotstimulering verzorgt trainingen voor jeugd (9 t/m 12) gedurende 10 weken. Tijdens de trainingen leer je op een goede manier voor jezelf opkomen en kom je steviger in je schoenen te staan. Twijfel je over deelname aan de training? Doe dan vrijblijvend mee aan de proefles!  

Weerbaar zijn betekent dat je op een goede manier voor jezelf opkomt. Dat je vertrouwt op jezelf en durft te staan voor wat je vindt. Weerbaarheid werkt preventief en het verkleint de kans dat je te maken krijgt met pesten, grensoverschrijdend gedrag of geweld. Weerbaarheidstraining is een ruim begrip en loopt van sociale vaardigheden tot aan fysieke zelfverdediging. Wij geloven dat je beide elementen nodig hebt om te komen tot een effectieve weerbaarheid.

Cursussen

Op dit moment worden er geen nieuwe weerbaarheidscursussen gestart. Wilt u meer informatie ontvangen kunt u hierover contact opnemen met
Bas ten Have: btenhave@accres.nl